Rahoituslaskuri auttaa kun tavoitteena on lainojen yhdistäminen

Rahoituslainan ottaminen on tärkeä taloudellinen päätös. Lainalla rahoitetaan yleensä tärkeitä kodin tai vapaa-ajan hankintoja, mutta käyttökohteita on toki monia. Lainan hakeminen on suuri päätös, ja harva hakee lainaa kovin usein. Siten lainaa haettaessa joutuukin usein muistelemaan, mitä asioita pitäisi ottaa huomioon lainapäätöstä tehtäessä. Laina on aina taloudellinen päätös, joka on maksettava takaisin sovitussa aikataulussa ja sovittujen ehtojen mukaisesti. Tarjolla on monenlaisia lainoja ja siten erilaisia lainoja kannattaakin vertailla, jotta tekee varmasti itselleen järkevän taloudellisen päätöksen. Rahoituslaskuri voi auttaa eri lainojen vertailussa, sillä huomioon kannattaa ottaa lainaa hankittaessa sekä korko että muut lainaan liittyvät kulut. Helpoimmillaan lainojen vertailu onnistuu jopa kotisohvalla.

Hakijan tilanne vaikuttaa lainan ehtoihin

Rahoituslaskelma havainnollistaa hyvin sekä lainan korkokulut että muut kulut. Se kertoo myös takaisinmaksusuunnitelmasta. Rahoituslaskelman voi helposti tehdä myös netissä. Myös jos lainoja on useita, on rahoituslaskelma hyvä apuväline. Tee laskelma ja https://www.city.fi/blogit/kokemuksia/nain+lainojen+yhdistaminen+oikeasti+toimii+neuvoni+yhdista+lainat+nain/133811 sen perusteella. Itse lainan hakemiseen vaikuttaa olennaisesti lainanhakijan tilanne ja onko hakemassa vakuudellista vai vakuudetonta lainaa. Lainan ehtoihin vaikuttaa lainanhakijan luottotiedot, täysi-ikäisyys, tulot sekä toki muukin elämäntilanne. Laskelma laaditaan näiden tietojen perusteella ja asiaan vaikuttavat myös markkinakorko, lainanantajan riskinottohalukkuus ja myös muut lainanantajan ehdot. Laskelma on hyvä tehdä ennen lainan ottamista, jotta kokonaiskuvasta on realistinen kuva ja lainanottaja ymmärtää myös korkojen ja muiden maksujen osuuden sekä sen, miten lainaa on tarkoitus maksaa takaisin.

Vaikka uusi hankinta olisikin kiva tehdä heti, niin osto- ja lainapäätöstä tehdessä kannattaa kuitenkin pitää jäitä hatussa. Jos lainan ottaa hätiköiden eikä eri vaihtoehtoja vertaile kunnolla, saattaa siitä seurata se, että joutuu turhaan maksamaan ylimääräisiä korkoja tai kuluja lainasta. Todellisuus myös saattaa yllättää, kun tulee lainanlyhennyksen aika. Siten maltti onkin valttia lainaa otettaessa. Vaikka lainan olisi jo ottanutkin, niin lainan irtisanomisehdot kannattaa tarkistaa, sillä myös olemassa olevan lainan kilpailutus on yleensä vaihtoehto. Vähintäänkin tämä onnistuu monesti irtisanomisajan jälkeen. Säästö voi olla hyvinkin olennainen, joten lainojen vertailu ehdottomasti kannattaa. Rahoituslaskelma on tässä vertailussa hyvä työkalu, jonka sisältöön kannattaa ehdottomasti tutustua huolella.

Kiinnitä huomio korkoon ja muihin ehtoihin

dollarRahoitustarjous sisältää siis tärkeää tietoa lainasta. Huomio kannattaa kiinnittää itse lainassa korkoon ja lainan muihin kustannuksiin. Rahoitustarjouksen muihin ehtoihin kannattaa myös tutustua. Rahoitusta mietittäessä tarkastelu on monesti helppo aloittaa lainan korosta. Se kertoo, miten paljon lainasta on maksettava korkoa ja itse korkoa on helppo verrata toiseen lainatarjoukseen. Viitekorko voi kuitenkin erota, eli onko laina sidottu vaikkapa euribor-korkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Nykyinen vuosikorko kertoo jo paljon lainasta, joten siitä voi hyvin tarkastelun aloittaa. Lainan koron ymmärtäminen on tärkeää, jotta lainanottaja ymmärtää, miten korko päivittyy. Toisaalta huomio kannattaa kiinnittää myös muihin ehtoihin, kuten lainasuunnitelman muutoskuluihin. Rahoituslaskelmat on hyvä tehdä varsinkin, jos lainoja on useita. https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/ratkaisuja-velkaongelmiin/yhdista-velat, sillä se on kannattavinta.

Lainanotto on monesti iso taloudellinen päätös. Se vaikuttaa tulevaisuuteen ja tulevaisuuden kassavirtoihin. Siten asia kannattaa käydä huolellisesti läpi ennen lainan ottamista. Rahoituslaskelma ja -tarjous kannattaa pyytää kirjallisesti, jotta niihin voi tutustua huolellisesti ennen suuren päätöksen tekemistä. Toisaalta se on myös todistusaineisto lainaneuvotteluista ja siihen voi aina palata. Rahoitustarjous kannattaa käydä huolella läpi, jotta tulevaisuudessa vältytään yllätyksiltä ja varsinkin, että ikäviltä yllätyksiltä voidaan välttyä. Rahoitustarjoukseen tai lainaneuvotteluun käytetty aika maksaa mitä todennäköisimmin itsensä takaisin, eikä siinä siis kannata kiirehtiä. Apua voi aina kysyä ja sitä on yleensä saatavilla, kunhan vain itse on aktiivinen. Kysyvä ei tieltä eksy mutta jollei kysy, ei voi tietää. Aktiivisuus siis kannattaa.