Autolainalaskuri

Autolaina on monella asuntolainan jälkeen talouden suurin laina. Uutta autoa ostaessa lainaa voi pahimmillaan joutua hakemaan kymmeniä tuhansia euroja. Sen vuoksi autolainan vertaileminen on kannattavaa. Eri pankkien ja rahoituslaitosten tarjoamia lainoja voi vertailla autolainalaskureiden avulla. Autolainojen määrät vaihtelevat pankkien mukaan. Yleensä autolaina on vakuudeton laina, eli lainalle ei vaadita takauksia omaisuuden tai henkilöiden muodossa. Mikäli lainasumma on kohtalaisen suuri, saatetaan vakuuksia silloin kuitenkin vaatia. Sopiva autolaina löytyy ainoastaan vertailemalla ja käymällä läpi monia eri lainatarjouksia, joiden joukosta voi valita suosikkinsa.

Kiinnitä huomiota korkoihin

edullinen autolaina löytyy käymällä läpi monia lainatarjouksia. Pankkien sivuilla olevat autolainalaskurit antavat viitteitä siitä, millainen autolainan korko tulisi olemaan. Korkoon vaikuttaa lainan määrä sekä laina-aika. Lainoja vertaillessa tulee kiinnittää huomiota todelliseen vuosikorkoon. Se kertoo kaiken olennaisen lainasta ja voi poiketa hyvinkin lainan viitekorosta ja marginaalista. Todellisessa vuosikorossa on nimittäin huomioitu myös lainan avauspalkkio sekä tilinhoitomaksu. Tilinhoitomaksua maksetaan kuukausittain. Kahdella hakijalla on lähtökohtaisesti paremmat mahdollisuudet saada laina kuin yhdellä. Ainakin suurempia lainoja varten vaaditaan kaksi hakijaa, joilla molemmilla on säännölliset tulot.

Lainan hakuehdot riippuvat pankista. Joissakin pankeissa kaikki täysi-ikäiset voivat hakea lainaa, kun taas toiset pankit myöntävät lainaa esimerkiksi yli 25-vuotiaille. Yhtenäistä kuitenkin on, että hakijan täytyy asua vakituisesti Suomessa ja hänellä on oltava säännölliset tulot. Tulotaso määritellään pankin mukaan. Näiden lisäksi lainaa hakeakseen tulee olla hoitanut raha-asiansa moitteettomasti. Tämä tarkoittaa siis sitä, että hakijalla ei saa olla olemassa olevia maksuhäiriömerkintöjä. Ne estävät lainan saamisen. Rahoituslaitokset myöntävät lainaa pankkeja helpommin, mutta niiden kanssa ei voi neuvotella koroista. Rahoituslaitosten myöntämien lainojen korot ovat aina pankkilainoja korkeammat.

Hae rahoitus valmiiksi

autorahoitus kannattaa hakea valmiiksi jo ennen autokaupoille suuntaamista. Kun sinulla on valmiina hyväksytty autolaina, voit tarjota sopivasta autosta välittömästi sellaisen löytäessäsi. Myönnetty autolaina on sitoumus siitä, että auton hankintaa varten myönnetyt rahat ovat käytettävissä. Autosta kannattaa kuitenkin aina tarjota vain sen verran kuin budjetti joustaa. Hyväksyttyä autolainaa ei myöskään ole pakko käyttää kokonaisuudessaan, jos auto sattuu löytymään edullisemmin. Lainasta voi nostaa vain sen summan, minkä auto maksaa. Auton rahoitus on mahdollista hoitaa myös vaikkapa käyttöluotolla. Tämä saattaa sopia silloin, kun kyseessä on pienempi summa.

Käyttöluotto on käytännössä kulutusluotto. Se voi olla joustava, mikä tarkoittaa sitä, että lainaa on nostettavissa tiettyyn rajaan saakka. Kun sitä maksaa takaisin, saa lainaa käyttää aina uudelleen. Kulutusluotto sopii hyvin autolainaksi, jos summa ei ole kovin suuri. Summista puhuttaessa puhutaan alle 10 000 euron suuruisesta lainasta. Kulutusluottoa voi maksaa takaisin sopimuksessa määritellyn minimisumman verran tai sitten enemmän. Lyhennyksiä tehdään kerran kuussa, mutta monesti velallisen on mahdollista tehdä myös vapaaehtoisia ylimääräisiä lyhennyksiä. Monesti sopivin autolaina voi löytyä muualta kuin omasta pankista, joten vertaileminen kannattaa.

Rahoituslaskuri auttaa kun tavoitteena on lainojen yhdistäminen

Rahoituslainan ottaminen on tärkeä taloudellinen päätös. Lainalla rahoitetaan yleensä tärkeitä kodin tai vapaa-ajan hankintoja, mutta käyttökohteita on toki monia. Lainan hakeminen on suuri päätös, ja harva hakee lainaa kovin usein. Siten lainaa haettaessa joutuukin usein muistelemaan, mitä asioita pitäisi ottaa huomioon lainapäätöstä tehtäessä. Laina on aina taloudellinen päätös, joka on maksettava takaisin sovitussa aikataulussa ja sovittujen ehtojen mukaisesti. Tarjolla on monenlaisia lainoja ja siten erilaisia lainoja kannattaakin vertailla, jotta tekee varmasti itselleen järkevän taloudellisen päätöksen. Rahoituslaskuri voi auttaa eri lainojen vertailussa, sillä huomioon kannattaa ottaa lainaa hankittaessa sekä korko että muut lainaan liittyvät kulut. Helpoimmillaan lainojen vertailu onnistuu jopa kotisohvalla.

Hakijan tilanne vaikuttaa lainan ehtoihin

Rahoituslaskelma havainnollistaa hyvin sekä lainan korkokulut että muut kulut. Se kertoo myös takaisinmaksusuunnitelmasta. Rahoituslaskelman voi helposti tehdä myös netissä. Myös jos lainoja on useita, on rahoituslaskelma hyvä apuväline. Tee laskelma ja https://www.city.fi/blogit/kokemuksia/nain+lainojen+yhdistaminen+oikeasti+toimii+neuvoni+yhdista+lainat+nain/133811 sen perusteella. Itse lainan hakemiseen vaikuttaa olennaisesti lainanhakijan tilanne ja onko hakemassa vakuudellista vai vakuudetonta lainaa. Lainan ehtoihin vaikuttaa lainanhakijan luottotiedot, täysi-ikäisyys, tulot sekä toki muukin elämäntilanne. Laskelma laaditaan näiden tietojen perusteella ja asiaan vaikuttavat myös markkinakorko, lainanantajan riskinottohalukkuus ja myös muut lainanantajan ehdot. Laskelma on hyvä tehdä ennen lainan ottamista, jotta kokonaiskuvasta on realistinen kuva ja lainanottaja ymmärtää myös korkojen ja muiden maksujen osuuden sekä sen, miten lainaa on tarkoitus maksaa takaisin.

Vaikka uusi hankinta olisikin kiva tehdä heti, niin osto- ja lainapäätöstä tehdessä kannattaa kuitenkin pitää jäitä hatussa. Jos lainan ottaa hätiköiden eikä eri vaihtoehtoja vertaile kunnolla, saattaa siitä seurata se, että joutuu turhaan maksamaan ylimääräisiä korkoja tai kuluja lainasta. Todellisuus myös saattaa yllättää, kun tulee lainanlyhennyksen aika. Siten maltti onkin valttia lainaa otettaessa. Vaikka lainan olisi jo ottanutkin, niin lainan irtisanomisehdot kannattaa tarkistaa, sillä myös olemassa olevan lainan kilpailutus on yleensä vaihtoehto. Vähintäänkin tämä onnistuu monesti irtisanomisajan jälkeen. Säästö voi olla hyvinkin olennainen, joten lainojen vertailu ehdottomasti kannattaa. Rahoituslaskelma on tässä vertailussa hyvä työkalu, jonka sisältöön kannattaa ehdottomasti tutustua huolella.

Kiinnitä huomio korkoon ja muihin ehtoihin

Rahoitustarjous sisältää siis tärkeää tietoa lainasta. Huomio kannattaa kiinnittää itse lainassa korkoon ja lainan muihin kustannuksiin. Rahoitustarjouksen muihin ehtoihin kannattaa myös tutustua. Rahoitusta mietittäessä tarkastelu on monesti helppo aloittaa lainan korosta. Se kertoo, miten paljon lainasta on maksettava korkoa ja itse korkoa on helppo verrata toiseen lainatarjoukseen. Viitekorko voi kuitenkin erota, eli onko laina sidottu vaikkapa euribor-korkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Nykyinen vuosikorko kertoo jo paljon lainasta, joten siitä voi hyvin tarkastelun aloittaa. Lainan koron ymmärtäminen on tärkeää, jotta lainanottaja ymmärtää, miten korko päivittyy. Toisaalta huomio kannattaa kiinnittää myös muihin ehtoihin, kuten lainasuunnitelman muutoskuluihin. Rahoituslaskelmat on hyvä tehdä varsinkin, jos lainoja on useita. https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/ratkaisuja-velkaongelmiin/yhdista-velat, sillä se on kannattavinta.

Lainanotto on monesti iso taloudellinen päätös. Se vaikuttaa tulevaisuuteen ja tulevaisuuden kassavirtoihin. Siten asia kannattaa käydä huolellisesti läpi ennen lainan ottamista. Rahoituslaskelma ja -tarjous kannattaa pyytää kirjallisesti, jotta niihin voi tutustua huolellisesti ennen suuren päätöksen tekemistä. Toisaalta se on myös todistusaineisto lainaneuvotteluista ja siihen voi aina palata. Rahoitustarjous kannattaa käydä huolella läpi, jotta tulevaisuudessa vältytään yllätyksiltä ja varsinkin, että ikäviltä yllätyksiltä voidaan välttyä. Rahoitustarjoukseen tai lainaneuvotteluun käytetty aika maksaa mitä todennäköisimmin itsensä takaisin, eikä siinä siis kannata kiirehtiä. Apua voi aina kysyä ja sitä on yleensä saatavilla, kunhan vain itse on aktiivinen. Kysyvä ei tieltä eksy mutta jollei kysy, ei voi tietää. Aktiivisuus siis kannattaa.

Kulutusluotto

Kulutusluotto on pankin tai rahoituslaitoksen myöntämä laina, jolla voi tehdä hankintoja niin kotiin kuin itsellekin. Ennen kulutusluoton ottamista kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin. Kulutusluotot nimittäin vaihtelevat paljon eri lainanmyöntäjistä riippuen. Pienimmillään kulutusluotto on vain joitakin satoja euroja, kun taas suurimmillaan se voi olla jopa 10 000 euroa tai enemmänkin. Kulutusluottoa tarjotaan aina sen verran kuin hakijan maksukyvyn katsotaan kattavan. Mitä paremmat tulot, sitä suurempaan luottoon on mahdollisuus.

Vertaile lainalaskurilla

Netistä löytyvien lainalaskureiden avulla jokaiselle löytyy taatusti halvin kulutusluotto. Laskuriin syötetään tarvittu lainasumma sekä takaisinmaksuaika. Laskurin avulla voi nähdä kaikki yritykset, jotka tarjoavat kyseisen kaltaista kulutusluottoa. Sen avulla voi myös tehdä vertailua, joka koskee esimerkiksi lainan korkoa. Korot vaihtelevat paljon yrityksestä riippuen. Pahimmillaan todellinen vuosikorko voi olla jopa tuhansia prosentteja, mikä tarkoittaa ylimääräisiä kuluja edullisempiin lainoihin nähden. Myös lainan perustamiskuluissa voi säästää.

Kulutusluottoihin ei yleensä tarvita mitään vakuutta. Ne ovat siis kokonaan vakuudettomia luottoja. Monet yritykset eivät myöskään kysy liitteitä hakemuksen lisäksi. Jos liitteitä kuitenkin kysytään, tarvittavat liitteet ovat yleensä palkkatodistus sekä viimeisimmän verotodistuksen erittelyosa, josta selviää edellisen vuoden tulot. Kulutusluotto maksetaan yleensä kertaluottona, eli sitä ei voi käyttää uudelleen sitä mukaa, kun luottoa maksaa pois. Tällaiset luotot ovat nimeltään joustoluottoja, jotka poikkeavat koroiltaan kulutusluotoista.

Hae kulutusluottoa netissä

kulutusluotto vertailu on järkevää silloin, kun luoton hakeminen on ajankohtaista. Luottoa haetaan tavallisesti nettihakemuksen kautta. On olemassa myös sivustoja, joiden kautta voi hakea useita lainatarjouksia. Näiden lainatarjousten joukosta hakija valitsee itselle parhaiten sopivan tarjouksen. Hakijan voi kuitenkin valita ainoastaan yhden kulutusluoton kerrallaan. Luottohakemuksessa kysytään aina hakijan henkilötiedot ja hakijan on myös tunnistauduttava verkkopankkitunnuksilla. Sen lisäksi hakemukseen lisätään tiedot omista tuloista ja menoista.

Hakemuksessa on myös kohta, johon merkitään jo olemassa olevat lainat. Tähän kohtaan tulee merkitä niin asuntolaina, muut kulutusluotot, luottokorttivelat kuin pienemmät pikavipitkin. Hakemusta ei välttämättä oteta käsittelyyn, jos se on puutteellisesti täytetty. Lainatarjouksen saatuaan on hyvä kiinnittää huomiota lainan korkoon. Nimenomaan todellinen vuosikorko on se, joka kertoo kaiken lainasta. Siihen on laskettu kaikki kulut aina lainan perustamisesta kokonaiskorkoon ja lainanhoitomenoihin.

Pikaluotto pelastaa tiukassa paikassa

Pikaluotto on laina, jonka saa haettua nopeasti netistä. Usein lainattavat summat ovat varsin maltillisia, mutta toisaalta korot saattavat olla kovat. Pikaluotto otetaan usein tilanteessa, jossa rahaa tarvitaan nopeasti jokin tietty summa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi äkilliset hammaslääkärikulut, tiskikoneen hajoaminen tai vaikkapa autoon yllättäen tullut huolto. Pikaluotto pelastaa silloin, kun omat säästöt eivät jostakin syystä riitä. Vastoinkäymisillä on taipumus tapahtua sarjoissa ja harvan talous kestää montaa peräkkäistä takaiskua. Näissä tilanteissa pikaluotto auttaa selviämään yllättävistä kuluista. Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että pikaluottokin on laina, joka on maksettava takaisin. Kovien korkojen vuoksi pikaluotto kannattaa maksaa takaisin myös mahdollisimman nopeasti. Jos sinulla on vaikeuksia selvitä nykyisillä tuloillasi, ei pikaluoton ottaminen välttämättä kannata. Älä siis ota lainaa hetken mielijohteesta, vaan harkitse tarkasti, onko sinulla rahaa maksaa laina myös takaisin.

Pikaluotot yleistyvät kovaa vauhtia

Suomalaiset velkaantuvat kovaa vauhtia ja yksi syy ovat juuri lisääntyneet pikaluotot pikalainat. Moni ottaa luottoa heppoisin perustein eikä uhraa etukäteen ajatustakaan sille, kuinka lainan saa maksettua takaisin. Toisaalta tämä ei ole suoraan pikalainojen tai pikaluottojen vika, vaan kyse on enemmänkin ihmisten omista taloustaidoista ja harkintakyvyistä. Pikaluotto on kätevä apu silloin, kun rahantarve on tilapäisesti ja yllättäen suuri. Jos esimerkiksi lemmikki sairastuu yllättäen, ei hoito saa jäädä kiinni rahapulasta. Tällöin pikaluoton ottaminen on ymmärrettävää ja järkevääkin, kunhan lainan osaa suhteuttaa realistisesti omaan talouteen. Ennen pikalainan ottamista kannattaa kiinnittää huomiota lainan takaisinmaksuaikaan, korkoon ja minimilyhennykseen. Minimilyhennys ei saisi kaataa talouttasi, vaan sinulle on jäätävä tarpeeksi rahaa elämiseen myös lainan lyhentämisen jälkeen.

Kuinka sitten tietää, millaiseen lainaan itsellä on varaa? Tämä on varsin helppo laskea. Ennen pikalainan ottamista kannattaa hengittää pari kertaa syvään ja ottaa sitten esiin tyhjä sivu esimerkiksi muistivihosta tai tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmassa. Ala sitten kirjoittaa peräkkäin kuukausittaisia kulujasi. Laske ensin yhteen välttämättömimmät kulut. Näitä ovat esimerkiksi asumiseen liittyvät kulut, kuukausittaiset ruokakulut ja esimerkiksi kiinteät kuukausittain toistuvat lääkekulut. Myös esimerkiksi autoon liittyvät kulut ovat kiinteitä ja pakollisia kuluja. Samoin mahdolliset muut lainat ja luotot. Kun lasket nämä yhteen, saat selville summan, jonka käytät pakollisiin menoihin. Lisää sitten summaan vielä omat vapaa-aikaan liittyvät menosi, joista et tahdo tinkiä. Näitä ovat esimerkiksi lounaskulut tai harrastukset. Vähennä tämä summa kuukausittaisista tuloistasi. Jäljelle jäävä summa on se summa, joka sinulla on kuukausittain varaa maksaa lainaa.

Miten pikalainan kanssa tulisi toimia?

Vaikka pikavipit saattavat houkutella helppoudellaan, ei lainaa koskaan kannata ottaa hetken mielijohteesta. Lainaa ei koskaan kannata ottaa esimerkiksi elämiseen, bilettämiseen tai lomamatkaan. Jos sinulla ei ole näihin varaa vakituisilla tuloillasi, sinulla ei luultavasti ole varaa maksaa lainaa poiskaan. Ota siis pikalainaa ainoastaan todelliseen ja yllättävään tarpeeseen, joka ei toistu esimerkiksi joka kuukausi. Myös pikalainoja kannattaa vertailla. Älä siis ota ensimmäisenä vastaan tulevaa vaihtoehtoa, vaan selvitä lainan kuukausierä ja korko. Kysy tarjousta aina useista paikoista eikä ole yhtään huono idea kysyä lainaa ensin omasta pankista. Usein pankki myöntää lainan kohtuullisemmalla korolla kuin pikavippiyhtiöt, mutta toisaalta pankin laina on hankalampi saada.

Kun sitten olet ottanut lainan, se kannattaa maksaa mahdollisimman nopeasti pois. Minimilyhennyksen maksaminen saattaa tuntua houkuttelevalta, mutta kannattaa muistaa, että pikalainojen korot ovat usein hyvin korkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä hitaammin maksat lainan pois, sitä enemmän rahaa joudut todellisuudessa maksamaan. Lainan suuruudesta riippuen korkoa voi kertyä satoja tai tuhansia euroja. Kun maksat kuukausittaisen minimilyhennyksen, lyhennät luultavasti lähinnä korkoa. Kun taas maksat minimilyhennyksen päälle ylimääräistä, tämä maksu kohdistetaan lainan varsinaiseen pääomaan. Mitä enemmän pystyt kerralla maksamaan, sitä vähemmän korkoja joudut maksamaan seuraavassa erässä, sillä usein korko tarkistetaan kuukausittain siitä summasta, mikä lainasta vielä on jäljellä. Jos sinulla on tiukka tilanne lainasi kanssa, kannattaa heti ottaa yhteyttä yritykseen, joka lainan on myöntänyt. Usein on mahdollista saada neuvoteltua itselleen myös lyhennysvapaita kuukausia. Näin vältyt kalliilta perintäkuluilta.

Edullisin laina

Lainoja on monenlaisia ja erilaisiin tarkoituksiin. Valita voi esimerkiksi kulutusluottoja, autolainoja, pikaluottoja, asuntolainoja ja monia muitakin lainoja. Lainojen koroissa on suuria eroja, ja sen takia lainoja onkin järkevää tarkastella kokonaisuutena. Lainoja on mahdollista myös yhdistellä ja järjestellä uudelleen. Näillä toimilla voikin säästää parhaassa tapauksessa pitkän pennin, joten vertailu ja kilpailuttaminen todellakin kannattaa. Lainojen korkojen lisäksi toki vaihtelua on paljon myös lainan kuluissa sekä ehtojen muuttamisessa. Yllättävät elämäntilanteet voivat aiheuttaa myös lainojen muutostarpeita, jotka yleensä aiheuttavat lisäkuluja lainanottajalle. Vaikkei elämäntilanteessa tapahtuisikaan muutoksia, tasaisin väliajoin on silti suositeltavaa vertailla lainojen hintoja ja ehtoja. Kukapa nyt turhaan haluaisi maksaa liian korkeita lainanhoitokuluja tai korkoa.

Aloita koron tarkastelusta

Lainojen vertailu todellakin kannattaa. Vaikka kahdessa eri lainassa on korossa eroa vain jokunen prosenttiyksikkö, on summa todennäköisesti kuitenkin olennainen vuositasolla. Pienistä puroista kasvaa suurempi joki. https://www.vertaaensin.fi/laina/edullinen-laina on mahdollista yleensä löytää hieman lainoja vertailemalla. Korko kertoo jo paljon lainasta. Lähtökohtaisesti ainakin pari tai kolme tarjousta on järkevää pyytää, jotta saa käsityksen markkinakorosta. Omaa ja kaverin lainaa ei välttämättä pysty vertailemaan, koska lainanhakijan tulot ja taloudellinen tilanne yleensä vaikuttavat lainatarjoukseen. Tinkiäkin yleensä kuitenkin kannattaa. Esimerkiksi asuntolainan korko koostuu tyypillisesti viitekorosta sekä lainan marginaalista. Perinteisesti lyhyitä korkoja on pidetty kilpailukykyisinä, mutta nykyään pankit eivät myönnä enää esimerkiksi 1 kuukauden euriboria. Melko tyypillistä on sopia viitekoroksi 12 kuukauden euribor. Lainan marginaali on asiakaskohtainen.

Tyypillisesti asuntolaina on edullista lainaa kulutusluottoihin tai pikalainoihin verrattuna. Siten asuntolainaa onkin monesti järkevää suosia, jos sitä on saatavilla. Lainan peruste on toki asunto, mutta joskus asuntolainaa voi neuvotella myös remontteja varten. Kulutusluotoissa ja pikalainoissa kannattaa yleensä olla tarkkana, sillä lainan korot ja käsittelymaksut ovat asuntolainoihin verrattuna suurempia. Moni ihminen ei tule ajatelleeksi luoton ehtoja, kun on suuri tarve ostaa jotain ja ottaa siten lainaa ostosta varten. Korkokuluista saattaa kuitenkin tulla yhtäkkiä yllättävänkin suuria, joten ostoksilla kannattaa olla maltillinen ja laskea myös korkokulut ennen ostamista. Toisaalta olemassa olevia luottoja voi aina myös vertailla ja kilpailuttaa. Tämä onkin hyvä idea säännöllisin väliajoin, sillä myös lainojen ehdot elävät.

Huomioi myös muut lainaehdot

https://www.rahalaitos.fi/ koostuu paitsi korkokuluista myös lainan muista ehdoista. Lainaan liittyy usein myös käsittely- ja muutoskuluja. Nämä on hyvä huomioida lainanottovaiheessa, jotta ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Elämäntilanne usein muuttuu ja voikin tulla tarve muuttaa lainan ehtoja tai maksusuunnitelmaa. Täten olisikin hyvä, että lainan muutoskulut ovat etukäteen jo ainakin jollain tasolla tiedossa. Toki aina tilanteen mukaan voi myös yrittää neuvotella asiasta. Lainojen kilpailutus vie yleensä aikaa, mutta toisaalta lainojen vertailu verkossa on myös nykyään helppoa. Lainojen vertailu on mahdollista tehdä kotisohvalta sen sijaan, että alkaisi soittelemaan ympäriinsä pankkeihin tai rahoitusyhtiöihin. Onko siis itse asiassa edes hyvää syytä enää nykypäivänä olla vertailematta lainoja?

Lainojen vertailu kannattaa. Kukapa haluaisi heittää rahaa hukkaan, jos vaihtoehtona on käyttää lainanhoidossa säästyneet eurot elämiseen tai johonkin hyödyllisempään tekemiseen. Luottojen korot ja lainanhoitokulut vaihtelevat ja siten vertailua on järkevää tehdä. Toisaalta korkojen noustessa laina on kalliimpaa, ja silloin jo pienemmilläkin lainamarginaalin eroilla on merkitystä. Toisaalta myös lainanhoitokuluilla on merkitystä ja siten kokonaisuus onkin järkevää huomioida. Jos vaihtoehtoina on jopa lomamatka korkeiden lainakustannusten sijaan, niin asia kiinnostanee jo monia. Tavatonta ei nimittäin ole, että maksetaan useita satoja euroja kuukaudessa lainojen korkoja, vaikka lainoja vertailemalla tai uudelleenjärjestelemällä nämä sataset säästyisivät. Lisäksi jos lainoja on useita, vertailu on vielä tärkeämpää. Vaikka talousasiat eivät olisikaan omaa vahvuusaluetta, lainojen vertailu voi säästää rahaa.